สิ่งอำนวยความสะดวก①

อาคารรัฐบาลเซโจว(ทางด้านเหนือ)


อาคารรัฐบาลเซโจวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมืองและพิธีการสำคัญต่างๆ มากมาย ตัวอาคารสร้างขึ้นตามแนวคิดทางสถาปัตยกรรม 2 สไตล์ ทั้งจากช่วงต้นและช่วงปลายของยุค โดยอาคารทางทิศเหนือสะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมช่วงศตวรรษที่ 8 - 9 สมัยที่องค์จักรพรรดิแห่งยุคยังไม่ได้ครองดินแดนภาคโทโฮะกุทั้งหมด บริเวณใจกลางคืออาคารหลักเซอิเด็น ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารหลังคาชิงเกิลหรืออาคารวะคิเด็นทางด้านข้าง ทางเข้าฝั่งเหนือ และป้อมปราการ โดยมีรั้วไม้โอบล้อมพื้นที่ทั้งหมดนี้


จุดแวะนอกเส้นทาง

อาคารเฮอัน (ถายรูปพิศวง)

ศิลปะสามมิติ (Trick Art) เป็นการวาดภาพลงบนพื้นเรียบโดยใช้เทคนิคการสร้างภาพลวงตาที่มีสไตล์อันโดดเด่น มาสนุกไปกับการถ่ายภาพหน้ากรอบรูปที่จัดทำขึ้นในธีมยุคเฮอัง!

“นั่งเกวียนเทียมวัว”

สัมผัสประสบการณ์นั่งเกวียนเทียมวัวอย่างชนชั้นสูง พร้อมถ่ายภาพชมวิว!

*วันที่สภาพอากาศดี