สิ่งอำนวยความสะดวก ④

อาคารคิโยะฮิระ


อาคารคิโยะฮิระหรือที่เรียกกันว่าอาคารโทโยมะนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากอาคารที่คิโยะฮิระสั่งให้สร้างขึ้นใหม่ในเอะสะชิหลังจากที่อาคารโตโยต้าเดิมถูกเผาไปในสงครามโกซันเน็น สถาปัตยกรรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบชินเด็นซุคุริตอนต้น ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่การจัดวางให้อาคารชินเด็นหลังกลางและอาคารแฝดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก โดยที่ทิศเหนือและทิศตะวันตกเชื่อมต่อถึงกัน นอกจากนี้ยังมีเสาค้ำสไตล์ชินเด็น และการใช้เสาทรงกลมและหลังคาชิงเกิลที่หนาและลาดเอียง โดยว่ากันว่าคิโยะฮิระใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้จนถึงก่อนที่จะย้ายไปอยู่ฮิระอิซุมิ

มัคคุเทศน์เล่าตำนานแห่งเอะสะชิ (มีให้บริการเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

มาเรียนรู้เกี่ยวกับฟูจิวาระ สึเนกิโยะและยุคก่อนประวัติศาสตร์ของฮิระอิซูมิกันเถอะ!

ครั้งแรกที่เมืองเอะสะชิปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์คือเมื่อประมาณ 1200 ปีก่อน เมื่อชนเผ่าเอมิซิถูกซาคาโนะอุเอะ โนะ ทามุระมาโระเข้าบุกยึด เช่น ในศึกการต่อสู้กับหัวหน้าเผ่าเอมิซิผู้ยิ่งใหญ่ ต่อมาจึงปรากฏชื่อโกโซกุแห่งตระกูลอาเบะ อีกหนึ่งครอบครัวผู้ทรงอำนาจจากดินแดนโทโฮะกุ แม่ทัพสึเนะคิโยะ ผู้เป็นบิดาของคิโยะฮิระและแม่ทัพโชกุนคนแรกของตระกูลฟูจิวาระเหนือได้เข้ามาตั้งรกรากในเอะสะชิและเข้าร่วมเป็นนักรบในสงครามเซ็นคึเน็น มัคคุเทศน์เล่าตำนานของเราช่วยอธิบายประวัติศาสตร์ของฮิระอิซุมิตอนต้น ตลอดจนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเอะสะชิที่ทำให้คิโยะฮิระเกิดความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน ทำให้เราเข้าใจประวัติความเป็นมาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

วันเปิดให้บริการ/เสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการของญี่ปุ่น
เวลาเริ่มรอบ/ 10.30 น./13.30 น.
ระยะเวลา/ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

พี่ๆ มัคคุเทศน์ทุกคน (จากชมรมมัคคุเทศน์โฮมุระ) มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอะสะชิและฮิระอิซุมิเป็นอย่างดี อย่าลืมมาแวะฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของยุคเฮอังก่อนที่จะเริ่มออกทัวร์ คุณจะได้เพลิดเพลินกับอุทยานแห่งนี้ได้มากยิ่งขึ้น