สิ่งอำนวยความสะดวก ⑤

บริเวณกําแพงสูง


กําแพงสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของโทโฮะกุถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ปราสาทชิวะโจ ฯลฯ ตัวกำแพงตั้งอยู่ทางด้านหน้าของปราสาท ประกอบไปด้วยกำแพงไม้สูง ประตูปราสาทรูมอน ประตูหอคอยยากุระมอน ลานสังเกตการณ์ และป้อมปราการ ถ้ามองจากบนกำแพงในช่วงหน้าร้อน เราจะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าเขียวขจีที่ตัดกับดอกบัวสายในบึงได้อย่างลงตัว มัคคุเทศน์ประจำอุทยานแนะนำว่าช่วงที่ซากุระ อาซาเลีย ควินซ์ไบ และวอเตอร์ไอริสเบ่งบานในพื้นที่แถบนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ควรพลาด

จุดแวะนอกเส้นทาง

ต้นซากุระ

เวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกซากุระคือกลางเดือนเมษายน

อุโมงค์วิสทีเรีย

อุโมงค์ดอกวิสทีเรียซึ่งมีความยาวรวม 120 เมตร จะดีที่สุดจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
กิจกรรมประดับไฟยังจัดขึ้นในช่วงเวลาชมที่ดีที่สุด (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) (กำหนดการ) *อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการออกดอก

ศาลเจ้าอาราฮาบากิ

ศาลเจ้าอาราฮาบากิที่ยังอยู่ยงใต้ร่มเงาของกำแพงสูงคุริยะกะวะ เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากกองหินโอยุในเมืองคัซสึโนะ จังหวัดอะกิตะ ในละครเรื่อง “โฮมูระ ทัตสึ” จากซีรีย์ไทกะทางช่อง NHK ได้ปรากฏภาพของศาลเจ้าอาราฮาบากิแห่งนี้ โดยใช้เป็นสถานที่สวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้า